மேற்குல நாடுகளுக்கு எதிரான நாசகார தாக்குதல்களுக்காக சாரதியற்ற வாகனங்களை உருவாக்கும் ஐ.எஸ். தீவிரவாதிகள் (PHOTOS)

கதிரவன்  கதிரவன்

மேற்­கு­லக நாடு­களில் தாக்­கு­தல்­களை நடத்தும் முக­மாக ஐ.எஸ். தீவி­ர­வா­திகள் சாரதி இல்­லாமல் செலுத்­தப்­படக் கூடிய வாக­னங்­களை உரு­வாக்­கி­ வருவதாக தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கி­றது.

ஐ.எஸ். தீவி­ர­வா­திகள் ஐரோப்­பாவில் படு­கொலைத் தாக்­கு­தல்­களை முன்­னெ­டுக்கும் முக­மாக விஞ்­ஞா­னி­க­ளையும் ஏவு­கணை நிபு­ணர்­க­ளையும் பணிக்கு நிய­மித்­துள்­ளனர்.

சிரிய ரக்கா நக­ரி­லுள்ள ஜிஹாதி பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்தில் தூர இருந்து இயக்கும் முறைமை மூலம் செயற்­படும் பாரிய நாசத்தை விளை­விக்கும் நகரும் குண்­டு­க­ளாகப் பயன்­ப­டுத்தக் கூடிய வாக­னங்­களை உரு­வாக்கும் முயற்சி முன்­னெ­டுக்­கப்­பட்டு வரு­கி­றது.

இந்த சார­தி­யற்ற கார்­களை உரு­வாக்­கு­வதை வெளிப்­ப­டுத்தும் காணொளிக் காட்­சி­க­ளா­னது ஐரோப்­பிய நாடு­க­ளி­லுள்ள தீவி­ர­வா­தி­களின் முகாம்­க­ளுக்கு கடத்­தப்­பட்ட பின்னர், அவற்­றி­லுள்ள அறி­வு­றுத்­தல்­களைப் பின்­பற்றி அவர்­களும் தமக்­கென சொந்தக் கார் குண்­டு­களை தயா­ரிக்கும் செயற்­பாட்டில் ஈடு­ப­டு­வார்கள் என தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கி­றது.

ஐ.எஸ். தீவி­ர­வா­தி­களின் பயிற்சி போத­னை­களை வெளிப்­ப­டுத்தும் 8 மணி நேர காணொளிக் காட்­சிகளில் தீவி­ர­வா­தி­களின் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபி­வி­ருத்திப் பிரிவால் தயா­ரிக்­கப்­பட்ட தாக்­குதல் சாத­னங்கள் காண்­பிக்­கப்­பட்­டன.

அத்­துடன் தீவி­ர­வா­திகள் பய­ணிகள் ஜெட் விமா­னங்­களைத் தாக்கக் கூடிய புதிய தொழில்­நுட்­பங்­க­ளையும் விருத்தி செய்யும் நட­வ­டிக்­கையில் ஈடு­பட்­டுள்­ளனர்.

மேற்­படி காணொளிக் காட்­சியில் சார­தி­யற்று செலுத்­தப்­படக் கூடிய கார் உரிய இலக்கை நோக்கிச் சென்று எவ்­வாறு பாரிய சேதத்தை விளை­விக்கும் என்­பது உயர் தரா­த­ரத்­துடன் பட­மாக்­கப்­பட்டு காட்­சிப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ள­தாக பிரித்­தா­னிய இரா­ணு­வத்தின் ஆலோ­ச­கர்­களில் ஒரு­வ­ரான மேஜர் கிறிஸ் ஹன்டர் தெரி­வித்­துள்ளார்.

இந்தக் காணொளிக் காட்சி பெரிதும் அதிர்ச்­சி­ய­ளிப்­ப­தாக உள்­ள­தாக அவர் கூறி னார். மேலும் அந்தக் காணொளிக் காட்சியில் ஐ.எஸ். தீவிரவாத குழுவைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் தரையிலிருந்து வானுக்கு சென்று தாக்கும் ஏவுகணைகளுக்கான பற்றறிகளை தயாரிப்பதுவும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

2016-01-07

மூலக்கதை