AMD முக்கிய அறிவிப்பு.. மோடி-யின் கனவுக்கு கைகொடுத்தது..!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
AMD முக்கிய அறிவிப்பு.. மோடியின் கனவுக்கு கைகொடுத்தது..!

இந்திய வர்த்தக துறையில் கடந்த சில மாதங்களாக அதிகம் பேசப்பட்டும், விவாதிக்கப்பட்டம் வரும் விஷயம் செமிகண்டக்டர், சீனா - அமெரிக்கா மத்தியிலான பிரச்சனையில் செமிகண்டக்டர் துறையில் புதிய டிமாண்ட் உருவாகியுள்ளது. இந்த டிமாண்ட்-ஐ தீர்க்கும் தளமாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளது. இந்த நிலையில் அமெரிக்காவின் மைக்ரான் இந்தியாவில் தனது பேகேஜிங் தளத்தை அமைக்கும் செய்தி சாதகமான விஷயமாக இருந்தாலும்,

மூலக்கதை