சூரியசக்தி மின் உற்பத்தி: விவசாயிகளிடம் ஆர்வம் இல்லை

தினமலர்  தினமலர்
சூரியசக்தி மின் உற்பத்தி: விவசாயிகளிடம் ஆர்வம் இல்லை

வாசிக்க நேரம் இல்லையா? செய்தியைக் கேளுங்கள்

சென்னை-மத்திய அரசு, பி.எம்., - கே.யு.எஸ்.யு.எம்., எனப்படும் பிரதமர் உழவர் சக்தி பாதுகாப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு திட்டத்தை செயல்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை-மத்திய அரசு, பி.எம்., - கே.யு.எஸ்.யு.எம்., எனப்படும் பிரதமர் உழவர் சக்தி பாதுகாப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு திட்டத்தை செயல்படுத்தியுள்ளது.nsimg3330882nsimg அத்திட்டத்தின் கீழ், விவசாயி தனியாக

மூலக்கதை