உலக மருந்தாளுநர்கள் தினம் :செப்டம்பர் 25

தினமலர்  தினமலர்
உலக மருந்தாளுநர்கள் தினம் :செப்டம்பர் 25

உலக மருந்தாளுநர்கள் தினம்: வரலாறு


சர்வதேச மருந்தியல் கூட்டமைப்பு (எஃப்ஐபி) கவுன்சில் முதன்முதலில் 2009 ஆம் ஆண்டு துருக்கியின் இஸ்தான்புல்லில் நடந்த உலக மருந்தியல் மற்றும் மருந்து அறிவியல் காங்கிரஸில் உலக மருந்தாளுனர் தினத்தை அறிவித்தது. 1912 இல் இந்த நாளில் FIP நிறுவப்பட்டது. உலக சுகாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு மருந்தாளுனர்களின் பங்களிப்பை அவர்களின் தொழில் மூலம் ஊக்குவிப்பது இந்த நாளின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 25 அன்று, உலக மருந்தாளுனர் தினம், சுகாதார மேம்பாட்டிற்கு மருந்தாளரின் பங்களிப்பை முன்னிலைப்படுத்தவும் பரிந்துரைக்கவும் குறிக்கோளாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 25 அன்று, உலக மருந்தாளுனர் தினம், சுகாதார மேம்பாட்டிற்கு மருந்தாளரின் பங்களிப்பை முன்னிலைப்படுத்தவும் பரிந்துரைக்கவும் குறிக்கோளாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. உலக மருந்தக தினம் அனுதாபத்துடனும் புரிதலுடனும் தங்கள் சேவைகளை வழங்கும் அனைத்து மருத்துவ நிபுணர்களையும் கவுரவிப்பதற்கான நினைவூட்டலாக செயல்படுகிறது. மருந்தாளுனர்கள் மருந்துகள் கிடைப்பதையும் பாதுகாப்பான மருந்துப் பயன்பாடு குறித்த வழிகாட்டுதலையும் வழங்குகிறார்கள். ஒரு மருந்தாளுனர் ஒரு சுகாதார நிபுணர் ஆவார், அவர் மருந்துகளை சேமித்தல், கையாளுதல் மற்றும் வழங்குதல் ஆகியவற்றிற்கு பொறுப்பானவர். மருத்துவர்களைப் போலவே, மருந்தாளுனர்களும் சுகாதாரத் துறையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனர்.

உலக மருந்தாளுநர்கள் தினம்: வரலாறு சர்வதேச மருந்தியல் கூட்டமைப்பு (எஃப்ஐபி) கவுன்சில் முதன்முதலில் 2009 ஆம் ஆண்டு துருக்கியின் இஸ்தான்புல்லில் நடந்த உலக மருந்தியல் மற்றும்

மூலக்கதை