கட்டிப்பிடித்து விலா எலும்புகளை உடைத்த ஊழியர்.. இப்படி கூடவா நடக்கும்..?!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
கட்டிப்பிடித்து விலா எலும்புகளை உடைத்த ஊழியர்.. இப்படி கூடவா நடக்கும்..?!

கட்டிப்பிடி கலாச்சாரம் என்பது மனிதர்கள் பல நூற்றாண்டுகளாகக் கடைப்பிடித்து வரும் ஒரு கலாச்சாரமாக உள்ளது. பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகள் மீது அன்பை வெளிப்படுத்த, காதலன் காதலியிடம் தனது காதலை வெளிப்படுத்த கட்டிப்பிடித்தல் என்பது ஒரு உண்மையான உணர்வாக கருதப்படுகிறது. இந்த நிலையில் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை கட்டிப்பிடித்ததால் விலா எலும்பு உடைந்ததாகவும், அதனால் அந்த ஆண்

மூலக்கதை