2ம் ஆண்டு பொறியியல் மாணவர்களுக்கான வகுப்புகள் ஆக. 22ல் தொடங்கும்: அண்ணா பல்கலை. அறிவிப்பு

தினகரன்  தினகரன்
2ம் ஆண்டு பொறியியல் மாணவர்களுக்கான வகுப்புகள் ஆக. 22ல் தொடங்கும்: அண்ணா பல்கலை. அறிவிப்பு

சென்னை: 2ம் ஆண்டு பொறியியல் மாணவர்களுக்கான வகுப்புகள் ஆகஸ்ட் 22ல் தொடங்கும் என அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது. டிசம்பர் 21ல் செமஸ்டர் தேர்வு தொடங்கும் என்றும், செமஸ்டர் தேர்வுக்கு பின் மீண்டும் 2023 ஜனவரி 23ல் வகுப்புகள் தொடங்கும் என்றும் தெரிவித்தது.

மூலக்கதை