உள்ளாடையில் பொருளாதாரம்.. சுவாரஸ்யமான கணக்கு..!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
உள்ளாடையில் பொருளாதாரம்.. சுவாரஸ்யமான கணக்கு..!

ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரம் என்பது அந்த நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (ஜிடிபி), சர்வதேச வர்த்தகம், பட்ஜெட் திட்டங்கள் போன்ற பொருளாதார அம்சங்களை அளவிடுவதன் மூலம் கணக்கிடலாம். பொருளாதார அறிஞர்கள் மேற்கண்ட அம்சங்களை கணக்கில் கொண்டு ஒரு நாடு பொருளாதாரத்தில் முன்னேறி உள்ளதா? அல்லது பின் தங்கியுள்ளதா? என்பதை அளவிடுவர். ஆனால் ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தை அளவிட

மூலக்கதை