ரத்தன் டாடாவின் ஒரு நாள் வருமானம் எவ்வளவு தெரியுமா?

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
ரத்தன் டாடாவின் ஒரு நாள் வருமானம் எவ்வளவு தெரியுமா?

உங்கள் மீது யாரேனும் ஒரு கல்லை வீசினால் அதனை நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள். திரும்ப எடுத்து தாக்கத் தான் பலரும் நினைப்போம். ஆனால் அப்படி வீசப்பட்ட கல்லை வைத்து கட்டிடம் எழுப்புங்கள் என்று கூறுபவர் ரத்தன் நாவல் டாடா. இந்தியாவில் தொடங்கிய தனது வணிகத்தினை, இன்று உலகம் முழுக்க எடுத்து சென்றுள்ள ரத்தன் டாடா, உப்பு முதல்

மூலக்கதை