ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ் உருவானது எப்படி தெரியுமா.. ஊருக்கு நாலு பேர்..!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ் உருவானது எப்படி தெரியுமா.. ஊருக்கு நாலு பேர்..!

உருக்கு நாலு பேர் நாலு விதமாக பேசுவாங்க, ஆனா இந்த நாலு பேர் வேற ரகம்.. ஏனெனில் பலரும் அந்த சமயத்தில் சுதந்திரத்தை பற்றிய அத்தியாயத்தை பேசிக் கொண்டிருந்தபோது, இந்த 4 நண்பர்களும் வணிகம் பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருந்தனர். இந்த 4 பேருக்கும் இந்த பதிவுக்கும் என்ன சம்பந்தம், சுதந்திரத்திற்கும் இவர்களுக்கு மென்ன சம்பந்தம்? அப்படி என்ன

மூலக்கதை