ஜூலை மாதம் மட்டும் வங்கிகள் 14 நாள் விடுமுறை.. தமிழ்நாட்டில் எத்தனை நாள் லீவ்..?!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
ஜூலை மாதம் மட்டும் வங்கிகள் 14 நாள் விடுமுறை.. தமிழ்நாட்டில் எத்தனை நாள் லீவ்..?!

வங்கி சேவைகளில் பெரும்பாலும் டிஜிட்டல் மற்றும் ஆன்லைன் சேவைகளாக மாறிய நிலையில் வங்கிகளின் தேவை மக்கள் மத்தியில் பெரும்பாலும் குறைந்த நிலையிலும், சில முக்கியமான சேவைகளுக்கு வங்கிகளுக்குச் செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும் காரணத்தாலேயே இன்றளவும் பல வங்கிகள் தனது கிளைகளை அதிகரித்து வருகின்றன. ஏற்கனவே வங்கிகள் வாரத்தில் இரு சனிக்கிழமை மூடப்பட்டு இருக்கும் நிலையில், பொது

மூலக்கதை