ரூ.11.2 கோடி சம்பளமா.. சராசரியே இப்படின்னா ரியல் சம்பளம் எவ்வளவு.. இந்திய CEO-களுக்கு ஜாக்பாட்!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
ரூ.11.2 கோடி சம்பளமா.. சராசரியே இப்படின்னா ரியல் சம்பளம் எவ்வளவு.. இந்திய CEOகளுக்கு ஜாக்பாட்!

இந்திய தலைமை செயல் அதிகாரிகளுக்கு சராசரி இழப்பீடாக 2022ம் நிதியாண்டில் 11.2 கோடி ரூபாய் பெற்றுள்ளனர். இதே மீடியன் டெர்ம் இழப்பீடாக 7.4 கோடி ரூபாயாக இருந்தது. இது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் மிக அதிகமாக இருந்தது. இது கடந்த 2021ம் நிதியாண்டில் சராசரியாக தலைமை செயல் அதிகாரியாக இழப்பீடாக 9.4 கோடி ரூபாயாக இருந்தது. இது

மூலக்கதை