கிடைச்ச கேப்புல சிக்ஸர் அடிக்கும் இளம் மாஸ் ஹீரோ.. உச்ச நடிகரின் வாரிசாக மாஸ் பிளான் போடுகிறாராம்?

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
கிடைச்ச கேப்புல சிக்ஸர் அடிக்கும் இளம் மாஸ் ஹீரோ.. உச்ச நடிகரின் வாரிசாக மாஸ் பிளான் போடுகிறாராம்?

சென்னை: இதுவரை தனது வாரிசாக மருமகனை நினைத்து வந்த அந்த உச்ச நடிகரின் கனவை எல்லாம் அந்த ஒல்லி நடிகர் சுக்கு நூறாக உடைத்து விட்ட நிலையில், கிடைச்ச கேப்புல இளம் மாஸ் ஹீரோ உள்ளே நுழைந்து விட்டாராம். ஒரு பொண்ணுக்குத் தான் அப்படி நடந்தது, இன்னொரு பொண்ணை கண் கலங்காமல் பார்த்துக் கொள்கிறார் என சகல

மூலக்கதை