உலக குத்துச்சண்டை தங்கப் பதக்கம் வென்றார் இந்திய வீராங்கனை நிகாத் ஜரீன்.

தினகரன்  தினகரன்
உலக குத்துச்சண்டை தங்கப் பதக்கம் வென்றார் இந்திய வீராங்கனை நிகாத் ஜரீன்.

இஸ்தான்புல்: உலக குத்துசண்டை போட்டியில் இந்தியாவின் நிகாத் ஜரின் தங்கப் பதக்கம்  வென்றுள்ளார். மகளிருக்கான உலக குத்துசண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை நீகாத் ஜரின் தங்கம் வென்றார்

மூலக்கதை