6 ஆண்டுகளில் 72,000 பணியிடங்களை நீக்கிய இந்தியன் ரயில்வேஸ்!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
6 ஆண்டுகளில் 72,000 பணியிடங்களை நீக்கிய இந்தியன் ரயில்வேஸ்!

இந்தியன் ரயில்வேஸ் கடந்த 6 ஆண்டுகளில் அவசியமில்லை என 72,000 பணியிடங்களை நீக்கியுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் அதிக ஊழியர்கள் பணியாற்றும் ஒரு நிறுவனமாக இந்திய ரயில்வேஸ் இருந்தது வந்தது. அதில் பல வேலைகளைச் செய்ய புதிய தொழில்நுட்பங்கள் வந்துள்ளதால், 72,000 பணியிடங்களை நீக்கியுள்ளது. ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் ‘Unemployment Insurance” பற்றி தெரியுமா உங்களுக்கு?

மூலக்கதை