சென்னையில் சிறந்த 15 ஐடி நிறுவனங்கள் எது தெரியுமா.. !

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
சென்னையில் சிறந்த 15 ஐடி நிறுவனங்கள் எது தெரியுமா.. !

இந்தியாவில் சிறந்த ஐடி நிறுவனங்கள் அடங்கிய இடங்களில் சென்னையும் ஒன்று. இங்கு 100-க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதனால் பல ஆயிரம் மக்கள் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் பயனடைந்து வருகின்றனர். இங்கு பல நூறு நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன. எனினும் அவற்றில் இன்று சிறந்த பணிபுரியும் சூழல், ஊழியர்களின் விருப்பன், பிரெஷ்ஷர்களுக்கு அதிக வாய்ப்பளிக்கும் சிறந்த 15

மூலக்கதை