3 மாதத்தில் ரூ.1506 கோடி லாபம் பார்த்த டெக் மகேந்திரா.. முதலீட்டாளர்களுக்கும் சர்பிரைஸ் உண்டு?

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
3 மாதத்தில் ரூ.1506 கோடி லாபம் பார்த்த டெக் மகேந்திரா.. முதலீட்டாளர்களுக்கும் சர்பிரைஸ் உண்டு?

இந்தியாவின் முன்னணி ஐடி நிறுவனங்களில் ஒன்றான டெக் மகேந்திரா, அதன் மார்ச் காலாண்டு அறிக்கையினை வெளியிட்டுள்ளது. இதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 39 சதவீதம அதிகரித்து, 1506 கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது. இதே கடந்த காலாண்டினை காட்டிலும் 10 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இது கடந்த ஆண்டில் 1081 கோடி ரூபாயாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. மீண்டும் அதல பாதாளம்

மூலக்கதை