நேனோ கார் உருவாக என்ன காரணம் தெரியுமா.. உண்மையை உடைத்த ரத்தன் டாடா..!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
நேனோ கார் உருவாக என்ன காரணம் தெரியுமா.. உண்மையை உடைத்த ரத்தன் டாடா..!

கார் என்பது இன்றளவும் 50 சதவீத இந்திய குடும்பங்களுக்கு வெறும் கனவாகவே இருக்கும் ஒன்று, ஆனால் இப்படிப்பட்ட காரை அனைத்து நடுத்தரக் குடும்பங்களுக்கும் அளிக்க வேண்டும் என ஒருவர் நினைத்துள்ளார், அதுவும் 15 வருடத்திற்கு முன்பாக.. ஆம், ரத்தன் டாடா அந்த ஒரு நிகழ்வைப் பார்த்துத் தான் உண்மையாகவே நேனோ கார் உருவாக்க வேண்டும் என்றும் தோன்றியதாகத்

மூலக்கதை