ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் ‘Unemployment Insurance” பற்றி தெரியுமா உங்களுக்கு?

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் ‘Unemployment Insurance” பற்றி தெரியுமா உங்களுக்கு?

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அனைத்து தொழிலாளர்களையும் உள்ளடக்கிய Unemployment Insurance திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளது. எனவே அது குறித்து இங்கு விளக்கமாகப் பார்க்கலாம்.  3 மாதத்தில் ரூ.1506 கோடி லாபம் பார்த்த டெக் மகேந்திரா.. முதலீட்டாளர்களுக்கும் சர்பிரைஸ் உண்டு? வணிக அபாயங்களைக் குறைத்து ஊழியர்களை ஈர்த்துத் தக்கவைத்துக்கொள்ளும் ஒரு முயற்சியாக, வேலையை இழக்கும் ஊழியர்கள்,

மூலக்கதை