அமெரிக்க கோடீஸ்வரர்கள் வரி செலுத்துவதை எவ்வாறு தவிர்க்கிறார்கள் தெரியுமா?

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
அமெரிக்க கோடீஸ்வரர்கள் வரி செலுத்துவதை எவ்வாறு தவிர்க்கிறார்கள் தெரியுமா?

2007-ம் ஆண்டு வாரன் பஃபெட் தனது வருமானத்தில் 18 சதவீதம் வரி செலுத்தினார். ஆனால் அவரது செயலாளர் 30 சதவீதம் வரி செலுத்தினார். 3 மாதத்தில் ரூ.1506 கோடி லாபம் பார்த்த டெக் மகேந்திரா.. முதலீட்டாளர்களுக்கும் சர்பிரைஸ் உண்டு? 2007, 2011, 2018-ம் ஆண்டு இப்போது உலகின் டாப் 2 பணக்காரர்களாக உள்ள ஜெஃப் பிசோஸ்,

மூலக்கதை