பஞ்சாப் தாதா கனடாவில் சுட்டுக்கொலை

தினமலர்  தினமலர்
பஞ்சாப் தாதா கனடாவில் சுட்டுக்கொலை

வான்கூவர்: இந்தியாவின் பஞ்சாபை சேர்ந்த தேடப்பட்டு வந்த பிரபல தாதா அமர்பிரீத், கனடாவின் வான்கூவரில் உள்ள ஒரு திருமண நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார். இங்கு மர்ம மனிதர்கள் சிலரால் சுட்டு கொல்லப்பட்டார்.

வான்கூவர்: இந்தியாவின் பஞ்சாபை சேர்ந்த தேடப்பட்டு வந்த பிரபல தாதா அமர்பிரீத், கனடாவின் வான்கூவரில் உள்ள ஒரு திருமண நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார். இங்கு மர்ம மனிதர்கள் சிலரால் சுட்டு

மூலக்கதை