இந்திய உயர் அதிகாரிகளை கட்டம்கட்டி தூக்கிய META.. அதிரடி பணிநீக்கம்..!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
இந்திய உயர் அதிகாரிகளை கட்டம்கட்டி தூக்கிய META.. அதிரடி பணிநீக்கம்..!

உலகின் முன்னணி டெக் மற்றும் சமுக வலைத்தள நிறுவனமான மெட்டா நிறுவனம் மார்ச் 2023 இல் 10,000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்வதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது. மார்ச் அறிவிப்புக்கு பின்பு 4000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்த மெட்டா நிர்வாகம், மீதமுள்ள 6000 ஊழியர்களை கடந்த 2 நாட்களில் பணிநீக்கம் செய்து வருகிறது. இந்த 6000 ஊழியர்கள் பணிநீக்கத்தில் பல முக்கிய

மூலக்கதை