புதிய நீதிக்கட்சி தலைவர் ஏ.சி.சண்முகத்துடன் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னிர்செல்வம் சந்திப்பு..!!

தினகரன்  தினகரன்
புதிய நீதிக்கட்சி தலைவர் ஏ.சி.சண்முகத்துடன் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னிர்செல்வம் சந்திப்பு..!!

சென்னை: புதிய நீதிக்கட்சி தலைவர் ஏ.சி.சண்முகத்துடன் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னிர்செல்வம் சந்திப்பு. பன்னிர்செல்வத்துடன்  வைத்தியலிங்கம், ஜே.சி.டி பிரபாகர் உள்ளிட்டோரும் உடன் சென்றுள்ளனர்.

மூலக்கதை