பிஃபா உலகக் கோப்பையில் ஒரு இருக்கைக்கான செலவு எவ்வளவு தெரியுமா?

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா

உலகம் முழுக்க கால்பந்து விளையாட்டானது பல நாட்டு இளைஞர்களால் விரும்பி விளையாடப்படும் ஒன்றாகும். இந்த கால்பந்து போட்டியினை உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடராக 1930ம் ஆண்டு உருகுவேயில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. நடப்பு ஆண்டில் நடந்து வரும் உலகப் கோப்பை கால்பந்து தொடரானது, கத்தாரில் மிக பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்று வருகின்றது. அதெல்லாம் சரி உலக கோப்பை கால்பந்து தொடருக்கும்,

மூலக்கதை