இங்கிலாந்து மன்னர் 3-ம் சார்லஸ்-க்கு 2023-ல் முடிசூட்டு விழா

தினகரன்  தினகரன்
இங்கிலாந்து மன்னர் 3ம் சார்லஸ்க்கு 2023ல் முடிசூட்டு விழா

இங்கிலாந்து: இங்கிலாந்து மன்னர் 3-ம் சார்லஸின் முடிசூட்டு விழா லண்டனில் 2023 ஜூன் 3-ம் தேதி நடைபெறுகிறது. இங்கிலாந்து ராணி 2-ம் எலிசபெத் மறைவை அடுத்து மன்னராக சார்லஸ் அறிவிக்கப்பட்டார். 

மூலக்கதை