அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையில் அதிகரித்த கேப்!சக்திகாந்த தாஸின் முடிவு எப்படியிருக்கும்?

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையில் அதிகரித்த கேப்!சக்திகாந்த தாஸின் முடிவு எப்படியிருக்கும்?

மும்பை: அமெரிக்காவின் மத்திய வங்கியானது 14 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு, வட்டி விகிதத்தினை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ரெசசனுக்கு வழிவகுக்கலாமோ என்ற அச்சத்தினை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எனினும் மற்ற சில நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது இன்னும் அமெரிக்காவில் வட்டி விகிதம் குறைவு தான் என நிபுணர்கள் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர். தொடர்ந்து 3வது முறையாக வட்டி விகிதமானது அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், கொரோனா காலத்தில்

மூலக்கதை