2022ல் மட்டும் இந்தியாவில் இருந்து வெளியேறிய கோடீஸ்வரர்களின் எண்ணிக்கை இவ்வளவா?

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
2022ல் மட்டும் இந்தியாவில் இருந்து வெளியேறிய கோடீஸ்வரர்களின் எண்ணிக்கை இவ்வளவா?

ஒருபக்கம் இந்தியாவில் பணக்காரர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில் இன்னொரு பக்கம் இந்தியாவை விட்டு வெளிநாடுகளுக்கு சென்று செட்டில் ஆகும் பணக்காரர்கள் எண்ணிக்கையும் அதிகமாகி வருகிறது. இந்தியாவில் இருந்து வெளிநாடு சென்று நிரந்தரமாக தங்குவதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன. குறிப்பாக பாதுகாப்பு மற்றும் தொற்று இல்லாத நாடுகளில் வசிக்க வேண்டும் என்பதே பணக்காரர்களின் விருப்பமாக உள்ளது என்பது

மூலக்கதை