டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் குத்துச்சண்டை போட்டியில் இந்திய வீரர் விகாஸ்கிருஷ்ணன் தோல்வி

தினகரன்  தினகரன்
டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் குத்துச்சண்டை போட்டியில் இந்திய வீரர் விகாஸ்கிருஷ்ணன் தோல்வி

டோக்கியோ: டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் குத்துச்சண்டை போட்டியில் இந்திய வீரர் விகாஷ் கிருஷ்ணன் தோல்வி அடைந்தார். 63 கிலோ எடைப்பிரிவில் ஜப்பான் வீரர் செவோன்ரெட்சிடம் தோல்வி அடைந்தார் விகாஷ் கிருஷ்ணன்.

மூலக்கதை