அரசை ஏமாற்றும் பெரும் பணக்காரர்கள்.. அட பாவிகளா..!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
அரசை ஏமாற்றும் பெரும் பணக்காரர்கள்.. அட பாவிகளா..!

 வருமான வரிச் செலுத்துவதில் இருந்து தப்பிக்கச் சாமானிய மக்களை விடவும் அதிகம் முயற்சி செய்வது பெரும் பணக்காரர்கள் தான் என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும். அமெரிக்கா போன்ற பெரும் பொருளாதார நாடுகளில் இருந்து இந்தியா போன்ற வளரும் நாடுகள் வரையில் இதே நிலை தான். சமீபத்தில் அமெரிக்காவில் ஜெப் பைசோஸ் உட்படப் பல பெரும் நிறுவனங்கள் மற்றும்

மூலக்கதை