ஸ்டாலின் அரசின் அடித்த ஸ்டெப்.. ஐடி துறையில் முதலீட்டை ஈர்க்க புதிய திட்டம்..!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
ஸ்டாலின் அரசின் அடித்த ஸ்டெப்.. ஐடி துறையில் முதலீட்டை ஈர்க்க புதிய திட்டம்..!

தமிழ்நாட்டில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் மிக முக்கியமான வர்த்தகத் துறையாக விளக்கும் ஐடித்துறையில் முதலீடுகளை ஈர்க்க புதிய திட்டத்தை அறிமுகம் செய்ய ஆலோசனை செய்து வருவதாகத் தமிழ்நாட்டின் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சரான டி மனோ தங்கராஜ் அறிவித்துள்ளார்.

மூலக்கதை