இந்தியாவின் வளர்ச்சி கணிப்பை 10%-ஆகக் குறைத்த ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி..!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
இந்தியாவின் வளர்ச்சி கணிப்பை 10%ஆகக் குறைத்த ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி..!

இந்தியப் பொருளாதார வளர்ச்சி நடப்பு நிதியாண்டில் 10 சதவீதமாக மட்டுமே இருக்கும் என ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி கணித்துள்ளது. இது இந்தியா போட்டிப்போடும் சக பொருளாதார வளர்ச்சி நாடுகளை விடவும் குறைவு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த ஆண்டு இதே ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி 2022ஆம் நிதியாண்டில் 11 சதவீதமாக இருக்கும் என அறிவித்திருந்தது.

மூலக்கதை