அன்னபூரணியை எந்த கிழமை விரதம் இருந்து வழிபடலாம்

மாலை மலர்  மாலை மலர்

அன்னபூரணி தேவிக்கு வித விதமான நைவேத்தியங்கள் வைத்து வழிபடுவதால் அந்நபர் மற்றும் அவரின் குடும்பத்திற்கு வாழ்வில் மிகுதியான நன்மைகள் ஏற்பட செய்யும் ஒரு சிறந்த வழிபாடாக இருக்கிறது.

மூலக்கதை