தொடர் சரிவில் தங்கம் விலை.. இது வாங்க சரியான நேரமா.. நிபுணர்களின் கணிப்பு என்ன?

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
தொடர் சரிவில் தங்கம் விலை.. இது வாங்க சரியான நேரமா.. நிபுணர்களின் கணிப்பு என்ன?

தங்கம் விலையானது கடந்த சில அமர்வுகளாகவே தொடர்ந்து பலத்த சரிவினைக் கண்டு வந்தது. இந்த நிலையில், இது இன்னும் சரியுமா? அடுத்த முக்கிய லெவல் என்ன? நிபுணர்களின் கணிப்பு என்ன? இன்றைய விலை நிலவரம் என்ன? பார்க்கலாம் வாருங்கள். தற்போது வரையில் சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலையானது 1800 கீழாக வர்த்தகமாகி வரும் நிலையில், அடுத்த முக்கிய

மூலக்கதை