தரை தட்டும் இந்திய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
தரை தட்டும் இந்திய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி!

இந்தியாவில், ஜூன் 2020-ல் 13.68 மில்லியன் டன் கச்சா எண்ணெய் மட்டுமே இறக்குமதி செய்து இருக்கிறார்களாம். கடந்த பிப்ரவரி 2015-க்குப் பிறகான காலத்தில் இந்த அளவுக்கு கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி சந்தித்ததே இல்லையாம். கடந்த ஜூன் 2019-ல் இந்தியா இறக்குமதி செய்த கச்சா எண்ணெய்யை விட, இந்த ஜூன் 2020-ல் 19 சதவிகிதம் குறைவாகவே

மூலக்கதை