சீனாவுக்கு அடுத்த செக் வைத்த இந்தியா.. சோலார் பாதுகாப்பு வரிக்கு கிடுக்குபிடி.. செம பிளான்..!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
சீனாவுக்கு அடுத்த செக் வைத்த இந்தியா.. சோலார் பாதுகாப்பு வரிக்கு கிடுக்குபிடி.. செம பிளான்..!

இந்தியா சீனா இடையேயான வர்த்தக உறவானது நாளுக்கு நாள் சற்று கடினமாகிக் கொண்டே வருகிறது. ஒரு புறம் வரி அதிகரிப்பு, கட்டுப்பாடுகள் அதிகரிப்பு, இப்படி பலவகையிலும் சீனாவுக்கு எதிராக பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது இந்தியா. இது இந்தியா சீனா எல்லை பிரச்சனையில் இந்திய வீரர்கள் 20 பேர் வீரமரணம் அடைந்த நிலையில், தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு துறையிலும்

மூலக்கதை