இந்திய பங்குச் சந்தைகள் காலை முதலே சரிவுடன் தொடக்கம்

தினகரன்  தினகரன்
இந்திய பங்குச் சந்தைகள் காலை முதலே சரிவுடன் தொடக்கம்

மும்பை: இந்திய பங்குச் சந்தைகள் தொடக்கம் முதலே சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருகின்றது. எச்.டி.எஃப்.சி வங்கி, இண்டஸ்இண்ட் வங்கி  உள்ளிட்ட வங்கி பங்குகள் விலைகள் குறைந்து வர்த்தகமாகின்றன.

மூலக்கதை