தடுமாறும் தங்கம் விலை.. சாமனியர்களுக்கு காத்திருக்கும் நல்ல வாய்ப்பு..!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
தடுமாறும் தங்கம் விலை.. சாமனியர்களுக்கு காத்திருக்கும் நல்ல வாய்ப்பு..!

தங்கம் விலையானது தொடர்ச்சியான நான்கு நாள் ஏற்றத்திற்கு பிறகு, நல்ல வாய்ப்பினை கொடுக்கும் விதமாக சர்வதேச சந்தையில் இன்று சற்று சரிவில் காணப்படுகிறது. ஆனால் அதே நேரம் இந்திய சந்தையில் சற்று ஏற்றத்தில் காணப்படுகிறது. அதோடு ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையும் ஏற்றத்தில் காணப்படுகிறது. இதற்கிடையில் இன்று தங்கத்தினை வாங்கலாமா? வேண்டாமா? சர்வதேச சந்தையின் எதிரொலியாக இங்கு குறைய

மூலக்கதை