இந்தியப் பங்குச் சந்தைகள் சரிவுடன் வர்த்தகத்தை தொடங்கியது

தினகரன்  தினகரன்
இந்தியப் பங்குச் சந்தைகள் சரிவுடன் வர்த்தகத்தை தொடங்கியது

மும்பை: இந்தியப் பங்குச் சந்தைகள் சரிவுடன் வர்த்தகத்தை தொடங்கியுள்ளது. மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 350 புள்ளிகள் சரிந்து 47,059 புள்ளிகளில் வார்த்தகமாகியுள்ளது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 101 புள்ளிகள் சரிந்து 13,865 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது.

மூலக்கதை