மகாலட்சுமி விரத பூஜையை எப்படி செய்ய வேண்டும்

மாலை மலர்  மாலை மலர்

மகாலட்சுமி பூஜையை செய்து வந்தால் எல்லாவித செல்வங்களும் கிடைக்கும். இந்த மகாலட்சுமி விரத பூஜையை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று அறிந்து கொள்ளலாம்.

மூலக்கதை