இந்திய பொருளாதாரம் மிக மோசமாக பாதிக்கும்.. எச்சரிக்கும் ஐ.எம்.எஃப்!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
இந்திய பொருளாதாரம் மிக மோசமாக பாதிக்கும்.. எச்சரிக்கும் ஐ.எம்.எஃப்!

வாஷிங்டன் : சர்வதேச நாணய நிதியமான ஐ.எம்.எஃப் (International Monetary Fund) 2019ல் உலக நாடுகளில் 90% நாடுகளில் பொருளாதாரம் மந்த நிலையிலேயே தான் இருக்கும் என்றும் எச்சரித்துள்ளார் இந்த நிதியத்தின் புதிய நிர்வாக இயக்குனர் கிறிஸ்டாலினா ஜார்ஜீவா. தனது முதல் உரையிலேயே உலகம் முழுவதும் தன் பக்கம், திரும்ப வைத்த கிறிஸ்டாலினா, குறிப்பாக இந்தியா போன்று

மூலக்கதை