நிலங்களை வாங்கி குவிக்கும் நடிகர்

என் தமிழ்  என் தமிழ்
நிலங்களை வாங்கி குவிக்கும் நடிகர்

பரட்டை தலையுடன் இருக்கும் இரண்டெழுத்து நகைச்சுவை நடிகர் ஒருவர் சம்பாதிக்கிற பணத்தை நிலத்தில் முதலீடு செய்கிறாராம்.

பரட்டை தலையுடன் இருக்கும் இரண்டெழுத்து நகைச்சுவை நடிகர் காட்டில் விடாத அடைமழை பெய்து வருகிறதாம். சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி, அந்த நடிகர் ஏராளமான புது படங்களில் ஒப்பந்தமாகி இருக்கிறாராம்.

3 ‘ஷிப்ட்’களில் நடித்து வருகிறாராம். “சம்பாதிக்கிற பணத்தை வேறு எங்கும் முதலீடு செய்யாதே…நிலத்தில் முதலீடு செய்” என்று அவருக்கு நண்பர்கள் யோசனை சொன்னார்களாம். இதை பின்பற்றும் அந்த நடிகர் நிலங்களாக வாங்கி குவிக்கிறாராம்.

* இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி!

மூலக்கதை