இதெற்கெல்லாம் க்ளைம் செய்ய முடியாது.. எச்சரிக்கை!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
இதெற்கெல்லாம் க்ளைம் செய்ய முடியாது.. எச்சரிக்கை!

டெர்ம் இன்சூரன்ஸ்களை பொறுத்த வரை மிகச் சிறந்த முதலீடுகளாகவே பலர் காப்பீடு செய்கின்றனர். ஏனெனில் குறைந்த காப்பீட்டில் பெரிய அளவில் க்ளைம் செய்து கொள்ள முடியும். அதிலும் மாதம் 500 - 600 ரூபாய் வரை செலுத்தினாலே 1 கோடி ரூபாய் க்ளைம் செய்து கொள்ள முடியும். ஆனால் கஷ்டப்பட்டு, இப்படி பாலிசி போடும் நாம், கடைசி

மூலக்கதை