இனி போக்குவரத்து அபராதம் பற்றி மாநில அரசுகளே முடிவு செய்யலாம்.. நிதின் கட்கரி!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
இனி போக்குவரத்து அபராதம் பற்றி மாநில அரசுகளே முடிவு செய்யலாம்.. நிதின் கட்கரி!

டெல்லி : கடுமையான புதிய மோட்டார் வாகன சட்டத்தால் பல நன்மைகள் இருந்தாலும், ஒரு புறம் கடுமையான அபராதம் என்பது கடுமையான விமர்ச்சித்தலுக்கு உள்ளானது. இதனால் இந்த புதிய விதிகளுக்கு கடுமையான எதிர்ப்புகள் கிளம்பவே, ஒரு வழியாக அந்த மாநில அரசு புதிய அபராத தொகையினை விதித்துள்ளது. அதோடு இந்த புதிய அபராத தொகையானது வரும் செப்டம்பர்

மூலக்கதை