சுக்கிர தோஷம் போக்கும் ஸ்வர்ண கௌரி விரதம்

மாலை மலர்  மாலை மலர்

ஒருவரின் ஜாதகத்தில் சுக்கிர பகவான் நீசமடைந்திருந்தாலோ, தீய கிரகங்களின் சேர்க்கை அல்லது பார்வை பெற்றிருந்தாலோ ஏற்படும் தோஷங்களுக்கு, ஸ்ரீ கௌரி பூஜை மிகச் சிறந்த பரிகாரமாகும்.

மூலக்கதை