காரியங்களில் வெற்றி தரும் சூரியன் விரத வழிபாடு

மாலை மலர்  மாலை மலர்

ஆவணி மாதம் வரும் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் விரதம் இருந்து சூரியனுக்குரிய கவசம் பாடிச் சூரிய வழிபாட்டை மேற்கொள்ளலாம்.

மூலக்கதை