ஆவணி அவிட்டம்- விரத முறை

மாலை மலர்  மாலை மலர்

ஆவணி அவிட்டம் அன்று விரதம் இருந்து பூணூல் அணிந்து கொண்டு காயத்ரி மந்திரம் சொல்பவர்களை, எந்தவித துன்பமும் நெருங்காது. எதிரிகளின் தொல்லை குறையும்.

மூலக்கதை