ஆஞ்சநேயர் விரத வழிபாட்டிற்குரிய தினங்கள்

மாலை மலர்  மாலை மலர்

ஆஞ்சநேய மூர்த்தியை விரதம் இருந்து வழிபட்டு வரும் பக்தர்களுக்கு வாழ்வில் நன்மைகள் அதிகம் உண்டாகும்.

மூலக்கதை