சனிக்கிழமை விரதம் இருக்கும் முறை

மாலை மலர்  மாலை மலர்

சனிபகவானால் நமக்கு சாதகமான பலன்கள் ஏற்படுவதைத் தடுத்து யோகங்களும் அதிர்ஷ்டங்களும் ஏற்பட செய்யும் ஒரு சிறந்த வழிமுறை தான் சனிக்கிழமை விரதம்.

மூலக்கதை