வரம் கொடுக்கும் வரலட்சுமி விரதம்

மாலை மலர்  மாலை மலர்

இன்று வரம் கொடுக்கும் லட்சுமியை வரலட்சுமி என்றழைத்து விரதம் இருந்து வழிபட ஏற்ற நாளாகும். இந்த விரதம் கடைபிடிக்கும் முறையை அறிந்து கொள்ளலாம்.

மூலக்கதை