அம்மனுக்கு விரதம் இருக்க உகந்த மாதம்

மாலை மலர்  மாலை மலர்

ஆடி மாதத்தில் வருகின்ற அனைத்து நாட்களிலும் குறிப்பாக செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக் கிழமைகளில் பராசக்தியை விரதம் இருந்து வழிபடுவதற்கு ஏதுவான தினங்களாக இருக்கிறது.

மூலக்கதை