தனாகர்ஷண ஹோமத்தை எப்படி விரதம் இருந்து செய்வது?

மாலை மலர்  மாலை மலர்

தனாகர்ஷண ஹோமத்தை எப்படி விரதம் இருந்து செய்வது மற்றும் இந்த ஹோமத்தை செய்வதால் ஏற்படும் பலன்கள் என்ன என்பதையும் இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.

மூலக்கதை